شــرکـت تـولیـــدی صنعـــت دمیــرچـی

طـراحی ، سـاخت ، نصـب و راه انـدازی بـزرگ‌تـرین واحـد تصـفیه روغـن خوراکـی در ایـران با ظرفـیت 400 تـن در روز

0

           

خـط تـولـید صــنایـع غــذایی

خـط تـولـید صـنایع لبـنی

خـط تـولـید صـنایع نــوشیـدنی

خـط تـولـید صـنایع تــخم مـرغ مـایـع

خـط تـولـید صـنایع روغــن

خــط تـولـید سـس ســرد و گــرم و سـالـاد الـویـه

خــط تـولـید چــیـپس سیـب زمیـنی و پلـت

خــطـوط کشــتارگاه و ... 

 

خط تولیـد صنایـع دارویـی وبهداشتـی

مخـزن دخیـره مـواد اولیـه

پمـپ انتقـال مـواد اولیـه

مخـازن سـاخت

میـکسر همـوژنـایزرتحـت خلـاء

میـکسر هموژنـایزربـدون خلـاء

پمـپ تخــلیه بشــکه

لولـه کشـی و پـایپــینـگ و ....

 

خط تولیـد صنایـع نفت، گـازوپتروشـیمی

مــخازن تحـت فشــار

کــوئـل هــوائی

راکــتور

مخــزن ذخــیره

مــبدل حــرارتی صــفحـه ای

بــرج تقــطیـر

بــرج تصــفیـه و ....

 

خط تولیـد مخـازن

تـک جـداره استــنلـس اســتیل ذخیـره

دو جـداره استــنلـس اســتیل ایزولـه

ســه جـداره استــنلـس اســتیل پـروسـس

ســه جـداره استــنلـس اســتیل ایجــینگ

اسـپری درایـر

مخــزن حـمل استــنلـس اســتیل

مخــزن حـمل استــنلـس اســتیل کـوئل دار و ....

مشاهـده خطـوط تـولیـد
 

 گروه مهندسی صنعتی دمیرچی با اشراف بر فناوری روز دنیا و شناخت دقیق فرصت ها و چالش های موجود در بازارهای امروز، با ارائه مشاوره های مستقل و راه حل های بدیع به مشتریانش، راه ها را هموار و مقصود را نزدیکتر می سازد این شرکت با بهره بردن از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مدرن، همکاری قریب به 90 نفر پرسنل متخصص  قابلیت شرکت در پروژه های صنعتی بزرگ در قالب طراحی، تدارک، ساخت و تولید را دارا می باشد که در این زمینه سابقه ای درخشان در پروژه های صنعتی داخلی و خارجی در طی این 50 سال از خود بر جای گذاشته است.

اطـلـاعات بیـشتــر

 

paste 01 cosmotics 01 poultry 01 oil 01   
نمایشگاه
0
بـرای مشـاهده فیلم های خط تولید
تـصاویر نـمایشگاه کـلیک کنید.
0
گــالـری

 

CALL  021 -  83872
EMAIL TO SALES TEAM
mixer 01 tanks 01 drinks 01 cheese 01

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3