سـانتـریـفیـوژ

مشخصات فنی پـمپ سـانتـریـفیـوژ
دامنه کاربرد انتقـال محصـول فـرآورده های سیـال حاصـل از آن بـدون واردکـردن هرگـونه آسیبی بـه ساختـار فیـزیـکی محتـوا و اجـزای آنهـا در صنـایع غـذایـی، لبـنی، داروئی،شیمیـایی
 
فرآیند عملیاتی
ازدیاد فشـار سیـال و انتقـال آن از نقطـه ای به نقطـه ای دیگـر بـر اسـاس نـیروی گــریز از مـرکز  
ساختـار  AISI316 / AISI304
 
فشـار کـاری
2/3bar الــی  6bar
(طبق ظرفیت موردنیاز)
تحمل حرارتی
 160°c
(طبق ظرفیت موردنیاز)
اجـزاء اصلـی
 خـط تخلـیه، درزبـند شافت، خـط مکـش،پـره، غلـاف، صفحـه پشتـی، شـافت مـوتور، مـوتور، پوشـش استـیل و صـداگـیر
(طبق ظرفیت موردنیاز)
مـلزومـات
کـاور تـمام اسـتیـل بـاشبکـه های مشـبک جهـت خنـک کـردن الکتـرو مـوتـور
 
ظرفــیت 1000 لیــتر در سـاعت الـی 80/000 لیــتر در ساعـت
(طبق ظرفیت موردنیاز)

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3