مخـزن ذخـیـره روغــن

مشخصات فنی مخـزن ذخـیـره روغــن : ایـــزوله / تانـک دو جــداره  / ســیـلو تانـک  / تانـک نگــهداری اســتنـلس اســتیل
دامنه کاربرد ذخـــیره سازی مــوقت شــیرخــام ، آب ، پنـــیر ، مــواد شیمیــایـی و ســایـر ســـیالـات
اســتنـلس اســتیل 
ساختـار دو جــداره تـمامـا" از اســتنـلس اســتیل AISI316 / AISI304
اســتنـلس اســتیل 
شکـل اسـتوانـه اســتنـلس اســتیل 
وضعیـعت استقـرار
 عــمودی
اســتنـلس اســتیل 
سـیستم شسـتشو (CIP)
جـت شسـتشـو چــرخـشی و ثـابت
(طبق درخــواست کــارفـرما) اســتنـلس اســتیل 
ایـزولـاسیـون  بصـورت کـامل در عــدسـی کـف و بـدنـه ازجنـس پـشم شــیشـه فــشرده بـه ضـخامت حــداقـل 50 میلیــمتر الـی حــداکــثر 150 میلیــمتر درتمـام قسمت ها اســتنـلس اســتیل 
هـــمزن بــا دور ثـابـت RPM900 ، نـصب از بـغل ، زاویـه دار ، بـه صـورت پـروانـه ای نـصب در جـداره مخـزن
(طبق درخــواست کــارفـرما) اســتنـلس اســتیل 
نـوع عـدسی کـف
مخـروطـی شیـب دار بـه مــرکز و یـا خــروجی از کــناره
(طبق ســفارش) اســتنـلس اســتیل 
نـوع عـدسی سقــف مخـروطـی یــا عـدسی (طبق درخــواست کــارفـرما) اســتنـلس اســتیل 
طــریـقه نــصب نــصب بــر روی پــایـه قـابـل تـنظـیم بـه هـمراه کـف پـایـه / در ظــرفیت هـای بـزرگ بـرروی فونـدانسیـون نصـب مـی شـود. اســتنـلس اســتیل 
ضــخامـت ورق کـف حـــداقل 3 میــلی مــتر و در ظــرفیت هـای بـالـاتـر افــزایـش مـی یـابـد.
اســتنـلس اســتیل 
ضـخامـت ورق جـداره خــارجی (کــاور)
حـــداقل 1.5 و  2 میــلی مــتر اســتنـلس اســتیل 
ضـخامـت ورق جـداره داخـــلی حـــداقل 3 میــلی مــتر اســتنـلس اســتیل 
ضــخامـت ورق سقــف
حـــداقل 3 میــلی مــتر اســتنـلس اســتیل 
ونــت ضــد وکــیـوم 
طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز) اســتنـلس اســتیل 
نـــوع اتصــالـات مهـــره و مــاسـوره  DIN / AISI304
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز) اســتنـلس اســتیل 
سیـــستم نـــمایش ســـطح
طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز) اســتنـلس اســتیل 
سیـــستم کنـــترل ســـطح طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز) اســتنـلس اســتیل 
ولـــو نمـونـه بــرداری طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز) اســتنـلس اســتیل 
ســــرریـز طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز) اســتنـلس اســتیل 
نـــردبـان و محـــافظ
طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز) اســتنـلس اســتیل 
تـــرمـومتـر طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز) اســتنـلس اســتیل 
مــــنهـول دایــره ای نصــب در قــسمت مخــروطـی بـالـا و بیــضـی شکـل نصـب در بــدنـه مــخازن بـا حــجم بـالـا
(طــبق نــــیاز) اســتنـلس اســتیل 
ظـــرفیـت 1000 لـــیـتر الــی 250.000 لـــیـتر اســتنـلس اســتیل 

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3