مخـزن ایجـیـنگ

مشخصات فنی تانـک ســه جــداره اســتنـلس اســتیل: ایجـیـنگ
دامنه کاربرد اعــمال فرآیندهای حـرارتی ازجـدار میـانی بـر روی محـصـول  
ساختـار ســه جــداره - جـداره درگـیر با مـحصـول اســتنـلس اســتیل AISI316 / AISI304
(طبق نــیاز کــارفـرما)
ایـزولـاسیـون
 بصـورت کـامل دربـدنـه و مخـروطـی پـایـین ازجنـس پـشم سنـگ و پـشم فـشرده بـه ضـخامت 50 الـی 150 میلیمیتر درتمـام قسمت ها
(طبق ظرفیت مورد نیاز)
وضعیـعت استقـرار
 عــمودی
(طبق ظرفیت مورد نیاز)
سـیستم شسـتشو (CIP)
 از نـوع جنـس شسـتشـو بـه تعـداد 2 عـدد
(طبق ظرفیت مورد نیاز)
شکـل
 اسـتوانـه قـاعده بـالـا مخـروطـی و قـاعـده پـایـین مخـروطـی 
 
هـــمزن  الـکترومـوتـور گـیربـکس بـا مـارک و برند اروپـایی و یـا Yilmaz تـرکیه با دور خـروجی 15 الـی 900 دور در دقیــقه به همـراه یـاتـاق بـندی مـربوطـه و پـروانه هـا از نوع مـلخی، بـدنـه تـراش و کف تـراش
 
نـوع عـدسی کـف
شـیب بـه مـرکز از نـوع مخـروطـی یـا شیـب بـه جـانب
(طبق نــیاز کــارفـرما)
نـوع سقــف مخـروطـی / عـدسی / صـاف  
ضــخامـت ورق کـف حـــداقل 3 میــلی مــتر  
ضــخامـت ورق جـــداره داخـــلی
حـــداقل 3 میــلی مــتر  
ضــخامـت ورق جـــداره خـــارجی حـــداقل 1.5 میــلی مــتر  
ضــخامـت ورق سقــف
حـــداقل 3 میــلی مــتر  
ژاکـــت حـــرارتـی جــدار میــانی مجــهز به سیـــستم حــرارتـی قـابـلیت تــحمـل حـــداقـل 3 بــار فشـــار و حـداکـــثر 15 بــار فشـــار 
(طبق ســـفـارش)
هـــواکـش طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز)
نـــوع اتصــالـات مهـــره و مــاسـوره  DIN / SMS 
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز)
سیـــستم نـــمایش ســـطح
طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز)
سیـــستم کنـــترل ســـطح طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز)
ولـــو نمـونـه بــرداری طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز)
ســــرریـز طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز)
نـــردبـان و محـــافظ
طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز)
پـــلت فــرم طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز)
چـــراغ روشــنایـی
طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز)
تـــرمـومتـر طــبق کــاربـری تجـــهیـز
(طــبق کــاربـری تجـــهیـز)
مــــنهـول دایــره کــامـل بـا قطـر 40 الــی 50 سانتـی مـتر
(طــبق نــــیاز)
ظـــرفیـت 100 لـــیـتر الــی 25000 لـــیـتر  

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3