پـلـیت کــولـر

مــشخــصات فــنی پـلـیت کــولـر
مــارک صفــحات
GEA-ECOFLEX Germany  /  Sondax /  Alfa Laval  / APV
صفــحات VT20 / VT10 / VT40 / NT / S17 / S35
جـنس صفــحات
استنــلس استــیل 316L
جـنس واشـــر NBR P  /  CLIP-ON  /  Vaitran  /  Epdm
ضخـــامـت صفــحات
0.5 میلـیمتـــر  /   0.6 میلـیمتـــر
فیــــکسچرهــای سر و تــه از جـــنس کــربـن اســـتیل روکـش شـده از ورق استنــلس استــیل  304  یـا تـــمامــا"  استنــلس استــیل
مـــیلـه هــای راهنــما
در بــالـا و پــاییــن بــلوک تعبـیه گــردیـده تـا درزمـان تعــمیـرات جـابـه جـایی پــلـیت ها بـا سهــولـت انــجـام گــردد.
پــیچ هــای نگــهدارنــده
سـاخـته شــده از میــلگــرد استنــلس استــیل 304 یه همــراه رزوه هــای مــربـوطـه و واشــر و مهــره بــرنجـی
مـــتعلــقـات
لــولــه هــای ورودی خــروجــی محــصـول در ســایـزهــای مخــتلف بـه همــراه مهــره مــاسـوره
لــولــه هــای ورودی خــروجــی آب ســرد در ســایـزهــای مخــتلف بـه همــراه مهــره مــاسـوره
پـــیچ هــای رگــلـاژ تنـــظـیم ارتــفـاع
 ظـــرفــیت حــداقل 1000 لیـــتر در ســاعت و حداکـــثر 100.000 لیـــتر در ســاعت

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3