پنــیرUF

مــشخــصات فــنی واحــد اولــترافیــلتراسیــون
مشخصات کــلی شــیر شــیر ورودی بـایسـتی تـازه بوده و بـا کیفیــت باکتـریولـوژیکـی منـاسب و چــربی اســتاندارد شــده بـاشد (PH 6/4-6/7)
ظــرفیت شــیر ورودی 6000 کیلــلوگــرم در ســاعت (ظــرفیـت اعــلـامی یـک مــیانگــین از ظــرفیــت در مـدت 5 سـاعت مـی بـاشد.)
ظــرفیت ریتنتیت  1274 کـیلـوگــرم درسـاعت
ظــرفیت پــرمیـت 4726 کـیلـوگــرم درسـاعذر ت 
دمــای کـاری واحــد اولترافــیلتـراسیـون 50-55° ســانتـیگـراد
قــبل از ورود بـه واحــد اولترافــیلتـراسیـون شــیر بــایستـی در دمــای 72° سانــتیگراد بـه مــدت 16 ثــانــیه پـاستوریــزه شــده بـاشد.   Max ΔΤ2°  ســانتـیگـراد
بــالـانس تـانک دوقــلو استنــلس استــیل ظــرفیـت 150/270 لــیتر ، ســیستم کــنترل ســطح ، ســنستور فــشار Wika 4-20 mA ، ایــستاده ، چــهار پـایه، پــیچ تنـظیـم پـایه ها، ورودی و خـروجی با مهـره و مـاسـوره 101mm
پمـپ تــغذیه : Feed pump 2850دور ، 7/5kw ، سانتریفیوژ ، کـاور(استنــلس استــیل)،پــایه قابل تنـظیم ، ورودی 76mm  و خــروجی 63mm با مــهره و مـاسـوره
پمـپ تخــلیه جهت پــرمیـت:Permeate pump 2850دور ، 3kw ، سانتریفیوژ ، کـاور(استنــلس استــیل)،پــایه قابل تنـظیم ، ورودی 63mm  و خــروجی 51mm با مــهره و مـاسـوره
پمـپ ســیرکـولـه لـوپ1 :Booster pump loop 2850دور ، 22kw، سانتریفیوژ 316L، کـاور(استنــلس استــیل)،پــایه قابل تنـظیم ، ورودی 101mm و خــروجی 76mm با مــهره و مـاسـوره
پمـپ ســیرکـولـه لـوپ2 :Booster pump loop 2850دور ، 18/5kw، سانتریفیوژ 316L، کـاور(استنــلس استــیل)،پــایه قابل تنـظیم ، ورودی 101mm و خــروجی 76mm با مــهره و مـاسـوره
پمـپ ســیرکـولـه لـوپ3 :Booster pump loop 2850دور ، 18/5kw، سانتریفیوژ 316L، کـاور(استنــلس استــیلپــایه قابل تنـظیم ، ورودی 101mm و خــروجی 76mm با مــهره و مـاسـوره
لــوپ تغــلیـظConcentrate Pressure Vessels  10 عدد هاوسینگ سـه مـرحـله ای S.S استنــلس استــیل 316L، ورودی و خـروجی مـحصول 76mm ، خــروجی پـرمیـت Permeate 38mm هـر هـاوســینگ شـامل 3 عــدد غــشاء 6 اینچ SW مــدلAlfa Laval، اســتیلATD
 مــبدل حــرارتی لــوله ای THE جهـت تنــظیـم دمـای لوپــها  ورودی و خــروجی محــصول 101mm ،ورودی و خــروجی آب ســرد 51mm

تــجـهیـزات کــنترلـی

لـولـه واتــصالـاتاستنــلس استــیل

فــیلتر مخـصوص در ورودی
شـیر بـاترفـلـای پــنوماتــیکی بـا اکچــیتـور 4" Actuator تــایـوان در مســیر ســیر کولـه لــوپـها
شـیر بـاترفـلـای پــنوماتــیکی بـا اکچــیتـور 4" Actuator تــایـوان
شــیر کــنترل جــریـان سـامســون SAMSON آلمــان 
تــرانسمــیتر فـلو نـوع آلفــالــاوال Alfa Laval دانــمارک در مســیر کنســانتـره
فـلو اندیکـــیتـور گــمو GEMO آلمــان
شـیر پــنوماتــیکی بـاترفـلـای mA 4-20 تایــوان
لـولـه واتــصالـات مـربـوط بـهپــرمیـت
شـیر ســه طـرفـه پــنوماتــیکی2" T/L Flow Diversion Valve بـه تعــداد

ســـیستم کنــترل و نشان دهــنده هــا

(از نــوع اروپــای غــربی)

نشــان دهــنده هــای فــشار دیـافراگــمی استــنلس اســتیل AISI 316 ایــتالــیا
نشــان دهــنده هــای دمــا AISI 316 ایــتالــیا
انــگل ولــو 45º Cut-Off DN25
تــرانسمیــتر فــشار و دمــا mA4-20 دیـافــراگمی 316L

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3