دســتگـاه ایـنتـرمیـکس

مــشخــصات فــنی دســتگـاه ایـنتـرمیـکس
ظــرفیــت حــداقـل  3000 لیتــر

3000 Liter

ظــرفیــت حــدااکثر 15000 لیتــر 15000 Liter
شــاسـی دستــگـاه تـــمـام استــیل و از پـروفـیل 100×100 سانتیگــراد و 50×100 سانتیگــراد اســتیـل میـباشـد. The chassis is stainless-steel machine with profile of 100x100cm and 100x50cm steel
نـوع مــخـزن دســگـاه دارای چــهار مخــزن آب ، شـربـت ، عصــاره و گـاز بـه صـورت جداگـانه می باشد.

- The device has four reservoirs of water, syrup, extract and gas separately

دستگــاه کــنتـرل PLC  بـا تجـهیـزات کـارت دیجیـتال و آنـالـوگ بـا برند زیــمنس HMI رنـگی پـنل مســتر ، در سـایـز10 اینچ ، CPU بـا برند زیمنــس

- PLC control with Siemens equipment analogue and digital card.5A DC power with Siemens brand HMI color panel master, of 10 inch. CPU with Siemens brand

عــدسـی بـالـا 4 میلیــمتـر Top conic: 4 mm
عــدسـی پـایــین 4 میلیــمتـر Bottom conic: 4 mm
بــدنـه 3 میلیــمتـر Body: 3 mm
مـــتعلــقـات
دستـــگـاه دارای ســیستـم انـژکـتور جــهت تــزریـق گـاز بـه شـربت مـی بـاشد.

- Injector system for gas injection into the syrup

یـک دســتگـاه پـلیت کولــر دارای چــهار ورودی خــروجی دو سـاکشــن جـهت پـاییــن آوردن دمــای شـربت میـبـاشد.

- A plate cooler has four inputs-output and two suction for decrease syrup temperature

ابعاد دستگاه 200x285x250 cm می باشد.

- The dimensions are 200x285x250 cm

دستگاه دارای تابلو برق مجزا با لوازم مرغوب اروپایی می باشد

- The device has a separate electrical panel with high quality European appliances

روی تابلو دستگاه گیج های فشار سنج جهت کنترل دقیق فشار گاز می باشد

- The pressure gauge gauges are used to control the gas pressure accurately

دستگاه دارای 3 عدد پمپ از نوع اروپایی می باشد

- With 3 European pumps

روی دستگاه یک عدد پمپ وکیوم مارک زیمنس آلمان نصب گردیده است

- A Siemens vacuum pump has been installed

در قسمت میکس آب گاز دار و عصاره نوشابه دو دستگاه فلو متر جهت کنترل مقدار عبور رو پایه نصب گردیده است. Two flow meters are installed to control the passage rate on the base

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3