"از ابتدا تا انتهای پروژه همراه شما هستیم"

نام تجهیز:

ساخت کارخانه تولید روغن خوراکی

مشخصات پروژه:

نوع صنعت: خطوط تولید و تصفیه روغن خوراکی

سال انجام پروژه: 1401

محل پروژه: شهرک صنعتی شکوهیه

وضعیت پروژه: در حال انجام

مشاهده تصاویر پروژه: