"از ابتدا تا انتهای پروژه همراه شما هستیم"

نام تجهیز:

راکتور استیل

مشخصات پروژه:

نوع صنعت: شیمیایی

سال انجام پروژه: 1402

محل پروژه: تهران

وضعیت پروژه: اتمام شده

مشاهده تصاویر پروژه: