"از ابتدا تا انتهای پروژه همراه شما هستیم"

نام تجهیز:

ساخت بلندر

مشخصات پروژه:

نوع صنعت: شیمیایی (تنباکو)

سال انجام پروژه: 1400

محل پروژه: شهرک صنعتی پرند

وضعیت پروژه: اتمام شده

مشاهده تصاویر پروژه: