"از ابتدا تا انتهای پروژه همراه شما هستیم"

نام تجهیز:

مخازن استیل دو و سه جداره

مشخصات پروژه:

مشخصات پروژه:

نوع صنعت: صنایع غذایی

سال انجام پروژه: 1402

محل پروژه: تهران

وضعیت پروژه: در حال اجرا

مشاهده تصاویر پروژه: