"از ابتدا تا انتهای پروژه همراه شما هستیم"

نام تجهیز:

مخزن ذخیره استیل- لبنی

مشخصات پروژه:

نوع صنعت:  لبنیات

سال انجام پروژه: 1401

محل پروژه: شیراز

وضعیت پروژه: اتمام شده

مشاهده تصاویر پروژه: