"از ابتدا تا انتهای پروژه همراه شما هستیم"

نام تجهیز:

پاستوریزاسیون 20 تن در ساعت

مشخصات پروژه:

نوع صنعت: صنایع لبنی

سال انجام پروژه: 1402

محل پروژه: تهران

وضعیت پروژه: در حال اجرا

مشاهده تصاویر پروژه: