تجهیزات و ماشین‌آلات

کلاریفایر

ساخت

طراحی

نوع صنعت

صنایع غذایی

سال

1400

محل پروژه

مازندران

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی و ساخت

مرحله دوم: حمل، نصب و لوله‌کشی

مرحله سوم: راه‌اندازی، آموزش