گالری فیلم

 گروه صنعتی دمیرچی تاکنون پروژه‌های متعددی را در زمینه‌های مختلف صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، نفت، گاز و پتروشیمی و .. اجرایی نموده است. در ذیل فیلم برخی از پروژ‌های این مجموعه آورده شده است. همچنین در کنار هرکدام از فیلم‌ها، لینک صفحه مربوط به هرکدام از پروژه‌ها جهت مشاهده اطلاعات بیشتر، قرار داده شده است.