تجهیزات و ماشین‌آلات

بلندر

حمل

ساخت

طراحی

نوع صنعت

شیمیایی ( تنباکو)

سال

1400

محل پروژه

شهرک صنعتی پرند

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی و ساخت

مرحله دوم: حمل، نصب و لوله‌کشی

مرحله سوم: راه‌اندازی و آموزش