جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تجهیزات و ماشین‌آلات

بوستر

ساخت

طراحی

نوع صنعت

صنایع غذایی

سال

1399

محل پروژه

تهران

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی و ساخت

مرحله دوم: حمل، نصب و لوله‌کشی

مرحله سوم: راه‌اندازی و آموزش