تجهیزات و ماشین‌آلات

برج بی بو

تامین

ساخت

طراحی

نوع صنعت

روغن خوراکی

سال

1401

محل پروژه

دزفول

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی و ساخت

آنالیز و طراحی پروژه

ساخت پروژه

مرحله دوم: حمل، نصب و لوله‌کشی

مرحله سوم: راه‌اندازی و آموزش