تجهیزات و ماشین‌آلات

راکتور

ساخت

طراحی

نوع صنعت

داروئی

سال

1401

محل پروژه

موسسه سرم سازی رازی (کرج )

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی و ساخت

مرحله دوم: حمل، نصب و لوله‌کشی

مرحله سوم: راه‌اندازی و آموزش