تجهیزات و ماشین‌آلات

مخزن ذخیره

حمل

ساخت

طراحی

نوع صنعت

لبنیات

سال

1400

محل پروژه

مازندارن

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی و ساخت

مرحله دوم: حمل، نصب و لوله‌کشی

مرحله سوم: راه‌اندازی و آموزش