تجهیزات و ماشین‌آلات

مخزن 2 و 3/2 و 52 هزار لیتری

ساخت

طراحی

نوع صنعت

صنایع غذایی

سال

1398

محل پروژه

لرستان

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی و ساخت

مرحله دوم: حمل، نصب و لوله‌کشی

مرحله سوم: راه‌اندازی و آموزش