تجهیزات و ماشین‌آلات

مخرن 30000 لیتری

حمل

ساخت

طراحی

نوع صنعت

صنایع شیمیائی (رزین فنولیک)

سال

1400

محل پروژه

ورامین - چرمشهر

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی، ساخت

مرحله دوم: نصب، لوله‌کشی، حمل

مرحله سوم: راه‌اندازی، آموزش