تجهیزات و ماشین‌آلات

مخرن 600 لیتری

حمل

ساخت

طراحی

نوع صنعت

صنایع غذایی

سال

1400

محل پروژه

کرمانشاه

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی و ساخت

مرحله دوم: حمل ، نصب و لوله‌کشی

مرحله سوم: راه‌اندازی و آموزش