تجهیزات و ماشین‌آلات

مخزن اسپتیک 12000 لیتری

حمل

ساخت

طراحی

نوع صنعت

محصوالت لبنی

سال

1400

محل پروژه

گلستان

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی و ساخت

مرحله دوم: حمل ، نصب و لوله‌کشی

مرحله سوم: راه‌اندازی و آموزش