تجهیزات و ماشین‌آلات

مخازن کرایوژنیک

ساخت

طراحی

نوع صنعت

صنایع گازی

سال

1398

محل پروژه

تهران

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی و ساخت​

مرحله دوم: حمل، نصب و لوله‌کشی

مرحله سوم: راه‌اندازی و آموزش