مخزن حمل استیل

ساخت مخزن حمل شیر استیل گروه صنعتی دمیرچی

یکی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده در صنایع غذایی مخزن حمل می‌باشد. از مخازن حمل برای انتقال مواد مختلف استفاده میگردد. از جمله مهمترین موارد استفاده از این مخازن جهت انتقال شیر میباشد. مخازن حمل شیر باید به نحوی طراحی شوند که قادر به تامین تمامی نیازهای صنایع لبنی باشند. برابر بودن کیفیت شیر تحویلی با شیر دریافتی یکی از مهمترین فاکتورها در واحدهای پروش دام میباشد. جهت متعادل شدن کیفیت، باید دمای شیر تحویل گرفته در مبدأ تا مقصد یکسان باشد. با توجه به اینکه نگهداری شیر سرد شده به مدت زیاد و تأخیر در ارسال آن به کارخانهها، موجب رشد و نموی میکروبهای سرمادوست در شیر میگردد و انجام این اتفاق سبب فساد فرآوردههای استرلیزه و پاستوریزه میشود، باید عوامل فساد و خرابی شیر را به حداقل برسانیم و به همین منظور در صنایع غذایی از مخازن حمل استفاده میگردد. گروه صنعتی دمیرچی در زمینه تولید و ساخت انواع مخزن حمل از جمله مخزن حمل شیر و مخزن حمل روغن قابل نصب بر روی نیسان، خاور و کامیون با ظرفیتهای 700 کیلوگرم، 2، 4، 5، ، 7، 10، 15  و 20 تن میباشد.

ویژگیهای تانکر حمل شیر - تانکر حمل نیسان

مخزن حمل شیر گروه صنعتی دمیرچی مخصوص انتقال شیر توسط نیسان یا پیکان وانت از ظرفیت 700 کیلوگرم تا 2 تن میباشد. در صورتی که فاصله حمل شیر زیاد باشد باید به جداره دوم تانکر حمل، سیستم برودتی متصل گردد. ظرفیت حمل شیر در خاور نیز بین 4 تا 5 تن است که با توجه فارش به صورت دو یا سه درب تولید میگردند. ظرفیت مخازن حمل شیر با قابلیت نصب روی تریلرها و ماشینهای سنگین نیز به صورت 5، 7، 10، 15 و 20 تن میباشد. این مخازن به صورتهای تک جداره، دو جداره و سه جداره تولید میگردند.

مخزن حمل شیر
تانکر حمل شیر

انواع مخزن حمل شیر - مخزن حمل روغن

از مخزن تک جداره جهت حمل موادی استفاده میگردد که تغییر دما سبب نابودی آن میشود. این نوع مخازن حمل سبب میشوند که خاصیت شیر از بین نرود و در مواردی که فاصله انتقال شیر کم باشد با استفاده از این مخازن، کیفیت مواد کاهش نیابد. از جمله موادی که با استفاده از مخزن تک جداره حمل انتقال می گردند روغن مایع، شیر و آرد میباشند. برای اطلاع از نحوه ساخت مخزن های تک جداره توسط گروه صنعتی دمیرچی صفحه مخزن تک جداره استیل را مطالعه نمایید.

از مخازن حمل دوجداره جهت حمل موادی استفاده میگردد که لازم است در زمان پر و تخلیه کردن، دمای آنها یکنواخت باشد. از جمله موادی که با استفاده از مخزن حمل دو جداره انتقال میگردند شیر ناپخته و گلوکز میباشد. برای اطلاع از نحوه ساخت مخزن های دو جداره توسط گروه صنعتی دمیرچی صفحه مخزن دو جداره استیل را مطالعه نمایید.

مخزن حمل سه جداره از توانایی حفظ مواد در حرارت مستقر تا حمل و تخلیه برخوردار میباشد و در صورت گرمایش زیاد، قادر به ارسال بخار و آب داغ در بین جدارههای خود می باشد. همچنین این مخزن در صورت رخ دادن تبرید بیش از حد، توانایی ارسال آب آیس بانک و کولینگ تاور را در بین جدارههای خود دارد. برای اطلاع از نحوه ساخت مخزنهای سه جداره توسط گروه صنعتی دمیرچی صفحه مخزن سه جداره استیل را مطالعه نمایید.

مشخصات فنی مخازن حمل گروه صنعتی دمیرچی

مشخصات فنی مخزن حمل شیر

مشخصات فنی مخزن حمل روغن

فروش مخزن حمل شیر - قیمت مخزن حمل شیر

جهت استعلام قیمت مخزن حمل شیر و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با فروش مخازن حمل با ما تماس بگیرید.

توضیحات

مخزن حمل استیل

ساخت مخزن حمل شیر استیل گروه صنعتی دمیرچی

یکی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده در صنایع غذایی مخزن حمل می‌باشد. از مخازن حمل برای انتقال مواد مختلف استفاده می‌گردد. از جمله مهمترین موارد استفاده از این مخازن جهت انتقال شیر می‌باشد. مخازن حمل شیر باید به نحوی طراحی شوند که قادر به تامین تمامی نیازهای صنایع لبنی باشند. برابر بودن کیفیت شیر تحویلی با شیر دریافتی یکی از مهمترین فاکتورها در واحدهای پروش دام می‌باشد. جهت متعادل شدن کیفیت، باید دمای شیر تحویل گرفته در مبدأ تا مقصد یکسان باشد. با توجه به این‌که نگهداری شیر سرد شده به مدت زیاد و تأخیر در ارسال آن به کارخانه‌ها، موجب رشد و نموی میکروب‌های سرمادوست در شیر می‌گردد و انجام این اتفاق سبب فساد فرآورده‌های استرلیزه و پاستوریزه می‌شود، باید عوامل فساد و خرابی شیر را به حداقل برسانیم و به همین منظور در صنایع غذایی از مخازن حمل استفاده می‌گردد. گروه صنعتی دمیرچی در زمینه تولید و ساخت انواع مخزن حمل از جمله مخزن حمل شیر و مخزن حمل روغن قابل نصب بر روی نیسان، خاور و کامیون با ظرفیت‌های 700 کیلوگرم، 2، 4، 5، ، 7، 10، 15  و 20 تن می‌باشد.

ویژگی‌های تانکر حمل شیر – تانکر حمل نیسان

مخزن حمل شیر گروه صنعتی دمیرچی مخصوص انتقال شیر توسط نیسان یا پیکان وانت از ظرفیت 700 کیلوگرم تا 2 تن می‌باشد. در صورتی که فاصله حمل شیر زیاد باشد باید به جداره دوم تانکر حمل، سیستم برودتی متصل گردد. ظرفیت حمل شیر در خاور نیز بین 4 تا 5 تن است که با توجه فارش به صورت دو یا سه درب تولید می‌گردند. ظرفیت مخازن حمل شیر با قابلیت نصب روی تریلرها و ماشین‌های سنگین نیز به صورت 5، 7، 10، 15 و 20 تن می‌باشد. این مخازن به صورت‌های تک جداره، دو جداره و سه جداره تولید می‌گردند.

مخزن حمل شیر
تانکر حمل شیر

انواع مخزن حمل شیر – مخزن حمل روغن

از مخزن تک جداره جهت حمل موادی استفاده می‌گردد که تغییر دما سبب نابودی آن می‌شود. این نوع مخازن حمل سبب می‌شوند که خاصیت شیر از بین نرود و در مواردی که فاصله انتقال شیر کم باشد با استفاده از این مخازن، کیفیت مواد کاهش نیابد. از جمله موادی که با استفاده از مخزن تک جداره حمل انتقال می گردند روغن مایع، شیر و آرد می‌باشند. برای اطلاع از نحوه ساخت مخزن های تک جداره توسط گروه صنعتی دمیرچی صفحه مخزن تک جداره استیل را مطالعه نمایید.

از مخازن حمل دوجداره جهت حمل موادی استفاده میگردد که لازم است در زمان پر و تخلیه کردن، دمای آنها یکنواخت باشد. از جمله موادی که با استفاده از مخزن حمل دو جداره انتقال می‌گردند شیر ناپخته و گلوکز می‌باشد. برای اطلاع از نحوه ساخت مخزن های دو جداره توسط گروه صنعتی دمیرچی صفحه مخزن دو جداره استیل را مطالعه نمایید.

مخزن حمل سه جداره از توانایی حفظ مواد در حرارت مستقر تا حمل و تخلیه برخوردار می‌باشد و در صورت گرمایش زیاد، قادر به ارسال بخار و آب داغ در بین جداره‌های خود می ‌باشد. همچنین این مخزن در صورت رخ دادن تبرید بیش از حد، توانایی ارسال آب آیس بانک و کولینگ تاور را در بین جداره‌های خود دارد. برای اطلاع از نحوه ساخت مخزن‌های سه جداره توسط گروه صنعتی دمیرچی صفحه مخزن سه جداره استیل را مطالعه نمایید.


برای مشاهده صفحه ساخت انواع مخازن استیل کلیک کنید

مشخصات فنی مخازن حمل گروه صنعتی دمیرچی

مشخصات فنی مخزن حمل شیر

ردیف مشخصات شرح ملاحظات
1 وضعیت افقی
2 جنس جداره داخلی S.S 304 L
3 ورق مورد استفاده اسپانیاBahru تولید شرکت
4 جنس جداره خارجی ( کاور ) S.S 304 L
5 نوع عدسی R 500
6 قطر کوچک 1900 میلیمتر حدودا
7 قطر بزرگ 2500 میلیمتر حدودا
8 طول مخزن 10500 میلیمتر حدودا
9 جعبه تخلیه دارد استنلس استیل
10 راه پله دارد ورق آجدار آلمینیوم
11 محل نصب بر روی پایه 5 عدد (ST37)
12 ساپورت بین شاسی دارد
13 ضخامت ورق عدسی جداره داخلی 4 میلیمتر
14 ضخامت ورق بدنه جداره داخل 3 میلی متر
15 ضخامت ورق تیغه بغل 3 میلی متر
16 جداره ژاکت حرارتی ندارد
17 ژاکت حرارتی عدسی کف ندارد
18 جداره میانی ( کویل خارجی) ندارد
19 ضخامت ورق عدسی خارجی 2 میلی متر
20 ضخامت ورق عایق خارجی 2 میلی متر
21 ایزولاسیون دارد پشم شیشه فشرده و فوم P40
22 نوع اتصالات SMS
23 سیستم شستشوی بدنه دارد
24 منهول دارد 3 عدد به قطر 400 میلی متر ( فابریک اروپایی )
25 هواکش دارد استنلس استیل
26 سیستم نمایش دما ندارد
27 سیستم نمایش سطح ندارد
28 سیستم کنترل سطح ندارد
29 ولو نمونه برداری دارد
30 ورودی ضد کف ندارد
31 خروجی مناسب دارد استنلس استیل
32 سر ریز دارد استنلس استیل
35 نردبان با حفاظ / گارد بالا دارد / دارد استنلس استیل

مشخصات فنی مخزن حمل روغن

ردیف مشخصات شرح ملاحظات
1 وضعیت افقی
2 جنس جداره داخلی S.S 304 L
3 ورق مورد استفاده اسپانیاBahru تولید شرکت
4 کویل حرارتی ( داخلی ) دارد استنلس استیل
5 جنس جداره خارجی ( کاور ) S.S 304 L
6 نوع عدسی R 500
7 قطر کوچک 1900 میلیمتر حدودا
8 قطر بزرگ 2500 میلیمتر حدودا
9 طول مخزن 10500 میلیمتر حدودا
10 جعبه تخلیه دارد استنلس استیل
11 راه پله دارد ورق آجدار آلمینیوم
12 محل نصب بر روی پایه 5 عدد (ST37)
13 ساپورت بین شاسی دارد
14 ضخامت ورق عدسی جداره داخلی 4 میلیمتر
15 ضخامت ورق بدنه جداره داخل 3 میلی متر
16 ضخامت ورق تیغه بغل 3 میلی متر
17 جداره ژاکت حرارتی ندارد
18 ژاکت حرارتی عدسی کف ندارد
19 جداره میانی ( کویل خارجی) ندارد
20 جداره میانی ( کویل داخلی ) سایز یک اینچ لوله مانیسمان
21 ضخامت ورق عدسی خارجی 2 میلی متر
22 ضخامت ورق عایق خارجی 2 میلی متر
23 ایزولاسیون دارد پشم شیشه فشرده و فوم P40
24 نوع اتصالات SMS
25 سیستم شستشوی بدنه ندارد
26 منهول دارد 3 عدد به قطر 400 میلی متر ( فابریک اروپایی )
27 هواکش دارد استنلس استیل
28 سیستم نمایش دما ندارد
29 سیستم نمایش سطح ندارد
30 سیستم کنترل سطح ندارد
31 ولو نمونه برداری ندارد
32 ورودی ضد کف ندارد
33 خروجی مناسب دارد استنلس استیل
34 سر ریز دارد استنلس استیل
35 نردبان با حفاظ / گارد بالا دارد / دارد استنلس استیل

صفحات مرتبط

فروش مخزن حمل شیر – قیمت مخزن حمل شیر

جهت استعلام قیمت مخزن حمل شیر و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با فروش مخازن حمل با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مخزن حمل استنلس استیل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *