تجهیزات و ماشین‌آلات

مخزن 35000 لیتری

حمل

ساخت

طراحی

نوع صنعت

تولید ساندویچ پانل

سال

1400

محل پروژه

تهران

وضعیت پروژه

اتمام شده

مرحله اول: آنالیز پروژه، طراحی و ساخت

مرحله دوم: حمل ، نصب و لوله‌کشی

مرحله سوم: راه‌اندازی و آموزش